SoFra

Bližší informace o nás:                    Kdy se scházíme:
    každé úterý

                    Časové rozpětí:    17:45 - 21:00

                    Kde:    Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno - při kostele Nalezení sv. kříže

                    Kolik se nás přibližně schází:   10-15 + 1 duchovní asistent


Náplň našich setkávání - témata, zaměření:


                    Františkánství:  připravují všichni členové.

                    Rozjímání textů Písma Svatého:
  br. Nehemiáš.

                    Host:
hosty navrhují všichni členové. Koordinují animátoři.

                    Téma
:  
vybráno členy společenství, zpravidla cyklus (katechismus, liturgie, atd.)

                    Samostatné akce:  víkendové výlety, Chýšky, prázdninové Megachýšky


Struktura setkání (časové rozložení):

                                            17:45 - 18:00    Zahájení nešporami v kostele
                                            18:00 - 18:50    Společná večeře, sdílení
                                            18:50 - 19:45    Modlitba, adorace atp. (v kostele)
                                            19:45 - 20:35    Vlastní téma
                                            20:35 - 20:45    Balení a konec
                                                    21:00         Návrat domůAnimátoři:  
Anička Hlaváčková, Helena Kovaříková

Duchovní asistent:  bratr Nehemiáš


Kontakt (e-mail na někoho, kdo může podat informace o společenství):

sofrabrnoanimator(zavinac)seznam.cz